Destinasjon Gambia

Vi eksporterer stykkgods til Gambia og importerer diverse tørr og ferskvarer fra våre samarbeidpartnere.

Stykkgods

Alt av varer innen

Import av diverse 

Tørr og Ferskvarer

+47 92 325 325key selection 4 

©2020 by IMEX NORWAY AS. Proudly created with WebCompany.no